معرفی منطقه
 
سايت منطقه ویژه اقتصادی جهرم در جاده شيراز - جهرم و در فاصله حدود 30 كيلومتر از شهرستان جهرم واقع شده است. مطالعات جامع این منطقه ویژه در سال 1391 آغاز و با هدف گسترش صنعتی و افزایش اشتغال در منطقه مذکور ادامه یافت.
طراحی منطقه ویژه جهرم در دو فاز به انجام رسیده است که فاز اول آن حدود 73 هکتار و فاز دوم آن حدود 266 هکتار و در کل حدود 339 هکتار وسعت دارد.
در سال جاری با تصمیم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم با هدف تکمیل مطالعات انجام شده و آغاز فاز اجرای پروژه تشکیل گردید و اختیارات سازمان در قبال این منطقه به شرکت مذکور تفویض گردید.
در طی فعالیت شرکت و جهت به ثمر رساندن پروژه، اقدامات گوناگونی انجام شد که از مهمترین آن می توان در ابتدا به برگزاری جلسه با مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده، با حضور مدیران ارشد سازمان از جمله آقایان معظمی، تسلطی و آقای رضائی نماینده محترممردم شریف جهرم در مجلس و اینجانب اشاره نمود.
در جلسه فوق الذکر آغاز فرآیند اجرای فاز اول پروژه از سوی مقام محترم وزارت تاکید و ابلاغ گردید.

سايت مورد نظر در جاده شيراز به جهرم و در فاصله حدودا 30 كيلومتر از شهر جهرم و در مجاورت پتروشيمي جهرم واقع شده است كه داراي عرض جغرافيايي 28 درجه و 75 دقيقه و 93 ثانيه شمالي و طول جغرافيايي 53 درجه و 45 دقيقه و 98 ثانيه شرقي مي باشد
• مراحل توسعه آتی مجموعه شامل دو فاز پيش بيني گرديده است فاز اول با مساحت 73 هکتار و مساحت فاز دوم با مساحت 266 هکتار میباشند.
• تقسیم کاربری های مختلف در این دو زون به نحوی صورت گرفته است که کاربری های گوناگون در هر دو فاز وجود داشته باشد کاربری غالب در فاز یک زون انبارها , و در فاز دوم زون صنعتی می باشد .
• مراحل توسعه آتی مجموعه شامل دو فاز پيش بيني گرديده است فاز اول با مساحت 73 هکتار و مساحت فاز دوم با مساحت 266 هکتار میباشند.
• تقسیم کاربری های مختلف در این دو زون به نحوی صورت گرفته است که کاربری های گوناگون در هر دو فاز وجود داشته باشد کاربری غالب در فاز یک زون انبارها , و در فاز دوم زون صنعتی می باشد .

شرح مختصری از منطقه ویژه اقتصادی جهرم
احداث منطقه ویژه اقتصادي جهرم که یکی از پنج منطقه ویژه مصوب در استان فارس می‌باشد در زمینی در حدود 340 هکتار در شهرستان جهرم (بخش کردیان) با گرایش تجاری – صنعتی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نظر گرفته شده است. زمین مذکور در کنار جاده جهرم به شیراز نزدیک به مرز میان بخش کردیان و خفر قرار دارد. در نقشه ذیل موقعیت مکانی منطقه ویژه اقتصادي جهرم در شهرستان جهرم نشان داده شده است:

میزان تاٌثیر گذاری قابل انتظار این منطقه ویژه با توجه به وسعت و موقعیت، محدوده‌ای در سطح شهرستان جهرم و بخش‌هایی از شهرستان‌های اطراف آن مد نظر قرار دارد. توسعه فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی جهرم زمینه صادرات برای محصولات بیشتری فراهم خواهد شد. به همین ترتیب با عنایت به گسترش خطوط ریلی و آزادراهی در منطقه در منطقه، امکان بیشتری برای حمل و نقل کالاهای بین المللی و ترانزیت کالا برای منطقه ایجاد خواهد شد.